DANH MỤC SẢN PHẨM

CÁC SẢN PHẨM DẠNG TÚI

                                                         

                           DẠNG TÚI GẠO                                                                                                                              DẠNG TÚI CÀ PHÊ

 

 

                                                           

               DẠNG TÚI KHẨU TRANG                                                                                CÁC SẢN PHẨM KHÁC

 

 

                                                      

            MÀNG ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG                                                                             MÀNG OPP GHÉP PP DỆT

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Lên đầu trang